Ga zorgeloos de weg op met actuele reisinformatie.

Alle (in)reisregels inzichtelijk met onze handige configurator.

Een huurauto maakt jouw vakantie compleet. Van het ene mooie baaitje rijd je naar het andere authentieke dorpje. En dankzij onze ongelimiteerde kilometers kom je overal. Om optimaal van je vakantie te genieten, is het verstandig om je goed voor te bereiden. Vooral nu! Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van alle (in)reisregels van jouw vakantiebestemming.

We helpen je daarbij graag op weg en hebben deze belangrijke informatie voor onze topbestemmingen alvast voor je verzameld. Wil je meer weten over bijvoorbeeld de benodigde reisdocumenten, de gezondheidsvoorschriften of de lokaal geldende regels rondom Covid-19? Bekijk hier de reisinformatie voor onze topbestemmingen, deze zijn geldig voor iedereen met de Nederlandse nationaliteit:

Spanje
Italië
Griekenland
Portugal

Staat jouw vakantiebestemming hier niet bij? Geen zorgen! Wanneer jij een huurauto reserveert, sturen we je een link naar onze handige configurator. Daarmee kun je voor vertrek de regels voor jouw vakantieland bekijken zodat je altijd op de hoogte bent van de actuele (in)reisregels. Dat is pas zorgeloos instappen!

 


 

Reisinformatie Spanje

Bestemming Spanje / nationaliteit Nederland

Inreisvereisten

Coronavirus: De inschrijving is gedeeltelijk mogelijk. Reizigers uit de volgende regio's mogen binnenkomen: EU, Schengengebied. Bovendien is de binnenkomst uit de volgende derde landen opnieuw toegestaan https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm.). De toelatingseis is gekoppeld aan het land van vertrek en niet aan de nationaliteit van de reizigers.

De maatregelen verschillen momenteel echter sterk van gebied tot gebied en het is daarom absoluut noodzakelijk om bij de bevoegde missie in het buitenland inlichtingen in te winnen over de huidige stand van zaken alvorens een geplande reis te beginnen.

Reizigers die voor het begin van de reis buiten de toegestane landen zijn gebleven, moeten er rekening mee houden dat hun de toegang wordt geweigerd. Dit betreft de laatste 14 dagen voor de invoer.

Reizen binnen het land:

Reizen binnen het land is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk. Een overzicht van de huidige lokale maatregelen is te vinden op de volgende link: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm).

Binnenlandse reizen naar de Balearen
- Reizen vanuit andere autonome gemeenschappen of van de Canarische Eilanden naar de Balearen is niet aan beperkingen onderhevig. - De respectievelijke vervoersmaatschappijen kunnen echter hun eigen eisen aan de reizigers stellen. Gelieve u hierover tijdig van tevoren te informeren.

Binnenlandse reizen naar de Canarische Eilanden
- Voor reizen vanuit andere autonome gemeenschappen of vanuit de Balearen naar de Canarische Eilanden is een test verplicht. - Reizigers vanaf de leeftijd van 12 jaar en 3 maanden moeten een negatief testresultaat in het Spaans, elektronisch of als afdruk kunnen overleggen. - De test moet een PCR-test zijn die niet ouder is dan 72 uur of een antigeentest die niet ouder is dan 48 uur. - In afwijking hiervan kunnen de respectieve vervoersmaatschappijen hun eigen eisen aan de reizigers stellen. Gelieve u hierover van tevoren te informeren.
Belangrijk bij binnenkomst:

Een negatieve COVID-19 test is vereist.

- De testverplichting betreft reizigers uit risicogebieden en gebieden met een hoog risico. De indeling van deze gebieden is te vinden op de volgende link: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm). - De betrokken reizigers moeten een negatief testresultaat voorleggen volgens de NAAT-procedures (b.v. PCR, TMA, LAMP en andere), dat niet ouder mag zijn dan 72 uur. - In de EU erkende antigeentests die niet ouder zijn dan 48 uur, worden ook aanvaard. - Het resultaat moet in het origineel, als afdruk of elektronisch en in het Spaans, Duits, Frans of Engels worden ingediend. Het moet de naam, de datum van de test, de plaats van het laboratorium, de testmethode en het uiteindelijke negatieve testresultaat bevatten. - Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testen. Een inschrijvingsformulier/gezondheidsformulier is vereist. - Reizigers per vliegtuig moeten het volgende formulier invullen: https://www.spth.gob.es/ (https://www.spth.gob.es/.). - Reizigers over zee moeten het volgende formulier invullen: https://spthm.puertos.es (https://spthm.puertos.es). - Als alternatief kan voor de registratie de app https://www.spth.gob.es (https://www.spth.gob.es) worden gebruikt. - Het formulier moet binnen 48 uur voor binnenkomst worden ingevuld. - Er wordt een QR-code gegenereerd die bij binnenkomst moet worden getoond. Luchtreizigers moeten er rekening mee houden dat de vereiste QR-code alleen zal worden gegenereerd als zij hun stoelnummer op het formulier vermelden. Gezondheidscontroles moeten bij aankomst worden verwacht.
Tot 48 uur na aankomst in Spanje kan ook contact worden opgenomen met passagiers en hen worden gevraagd een PCR-, TMA- of LAMP-test te doen. Problemen kunnen zich voordoen als reizigers ziektesymptomen vertonen. Getroffen reizigers moeten quarantainemaatregelen of inreisverboden verwachten. Als reizigers tijdens hun reis positief testen op het coronavirus, moeten ze verwachten dat er verdere maatregelen worden genomen.

Canarische Eilanden
Dezelfde testvoorschriften gelden als voor de toegang tot het vasteland.

Balearen
Dezelfde testvoorschriften gelden als voor de toegang tot het vasteland.

Advies voor gevaccineerde of herstellende reizigers:

Reizen van risicogebieden/gebieden met een hoog risico naar het vasteland
- Reizigers van 12 jaar en ouder die uit een risicogebied komen, kunnen van verplichte tests worden vrijgesteld als zij volledig zijn gevaccineerd. - De volledige vaccinatie moet ten minste 14 dagen voor de reis zijn uitgevoerd. - Welke vaccinatiebewijzen worden erkend, kunt u lezen op de volgende link: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm). - Degenen die herstellen uit risicogebieden, maar niet uit het VK, kunnen ook worden vrijgesteld van tests als zij kunnen aantonen dat hun herstel van COVID-19-infectie niet meer dan 180 dagen geleden plaatsvond. - Op de volgende link kunt u lezen welk bewijs van invordering wordt erkend: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm). - De betreffende drukproeven moeten elektronisch worden ingediend of worden afgedrukt in het Spaans, Engels, Frans of Duits. - Gevaccineerden of herstellende personen uit hoog-risicogebieden kunnen geen aanspraak maken op bovengenoemde faciliteiten.

Reizen van derde landen naar het vasteland
- Gevaccineerde reizigers uit derde landen mogen Spanje opnieuw binnenkomen en kunnen worden vrijgesteld van de testverplichting indien zij een erkend bewijs van vaccinatie kunnen overleggen. - De volledige vaccinatie moet ten minste 14 dagen voor de aanvang van de reis zijn uitgevoerd. - Welke vaccinatiebewijzen worden erkend, kunt u lezen op de volgende link: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm).

Reizen naar de Canarische Eilanden
- Reizigers uit risicogebieden die zijn ingeënt of hersteld, kunnen worden vrijgesteld van de testverplichting. - Dit geldt ook voor reizigers naar de Canarische Eilanden vanuit andere Spaanse regio's. - Gevaccineerde en herstelde personen moeten een officieel bewijs overleggen dat aan de volgende eisen voldoet: [https://www.hellocanaryislands.com/travelling-to-the-canary-islands/.] - Gevaccineerden of herstellende personen uit hoog-risicogebieden kunnen geen aanspraak maken op bovengenoemde faciliteiten.
Doorgang:

Doorvoer is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk.

- Doorreizigers over land moeten verplicht worden getest indien zij uit risicogebieden komen. - Reizigers op doorreis door de lucht of over zee kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling als zij de doorreiszone niet verlaten, maar zij moeten de voorwaarden nagaan bij hun respectieve luchtvaartmaatschappij of scheepvaartmaatschappij. - Reizigers in transit moeten het inschrijvingsformulier invullen.
Belangrijk op de plaats van bestemming:

Er zullen beperkingen zijn op het openbare leven. Deze zijn tot nader order van toepassing. Regionale verschillen binnen het land kunnen zich te allen tijde voordoen. In sommige gevallen is een bewijs van vaccinatie, herstel of test vereist om openbare voorzieningen te kunnen bezoeken. Een overzicht van de huidige maatregelen is te vinden op de volgende link: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm).

- Hotels/vakantieverblijven: open - Restaurants/Cafés: open met beperkingen - Bars: open met beperkingen - Clubs: open met beperkingen * gedeeltelijk alleen met vaccinatie-, herstel- of testcertificaat - Winkels: open met beperkingen - Musea/Monumenten: open met beperkingen - Bioscopen/theaters: open met beperkingen - Stranden: open met beperkingen - Openbaar vervoer: beschikbaar met beperkingen - Maskeringsplicht: ja * in gesloten openbare ruimten en openbaar vervoer - buitenshuis - Minimale afstand: 1.50 Meter - Verbod op montage: gedeeltelijk * regionaal verschillend - App: https://radarcovid.gob.es (https://radarcovid.gob.es)

Reiswaarschuwing vanwege COVID-19: Vanwege de verspreiding van COVID-19 heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken een reiswaarschuwing afgegeven. Dit zal van toepassing zijn vanaf 25.12.2021.

Inreizen is met de volgende documenten mogelijk:
Paspoort
Het reisdocument moet bij het inreizen geldig zijn.

Kinderpaspoort
Het reisdocument moet bij het inreizen geldig zijn.

Legitimatiebewijs/Identiteitskaart
Het reisdocument moet bij het inreizen geldig zijn.

Let er a.u.b. op dat uw reisdocumenten volledig zijn, in goede staat verkeren en over voldoende lege pagina’s beschikken.

Burgers uit het Schengengebied kunnen binnen de lidstaten vrij reizen. Het wordt aangeraden een reisdocument (paspoort/legitimatiebewijs) bij u te hebben. In individuele gevallen en in uitzonderlijke situaties kan er worden gecontroleerd en kan het zijn dat u zich moet legitimeren.


Documenten die gemeld zijn als verloren/gestolen:
Het wordt afgeraden in te reizen met documenten die als verloren/gestolen gemeld zijn. Het kan namelijk voorkomen dat deze in het systeem van de grenscontroleposten nog als verloren/gestolen staan geregistreerd; dit kan ertoe leiden dat het inreizen wordt geweigerd.

Eisen van de luchtvaartmaatschappij:
Win a.u.b. voorafgaand aan de reis informatie in bij uw luchtvaartmaatschappij met betrekking tot de mee te nemen documenten. In sommige gevallen wijken de eisen van de luchtvaartmaatschappijen af van de wettelijke bepalingen.

Minderjarigen hebben een eigen identiteitsbewijs nodig en de toestemming van degene die belast is met het ouderlijk gezag indien ze alleen reizen of door slechts één ouder worden begeleid.
Tevens hebben minderjarige reizigers het volgende nodig:
- Een officieel bekrachtigde verklaring van instemming

Minderjarigen met de Spaanse nationaliteit die niet door een voogd worden begeleid, hebben een uitreisvergunning nodig om het land te verlaten. Dit geldt ook voor minderjarigen met een dubbele Spaanse nationaliteit.

Autohuur in Spanje tijdens corona

Reis je niet met je eigen gezin? Dan is het dragen van een mondkapje in de huurauto verplicht. In de huurauto hoeft geen afstand gehouden te worden. Je kunt in alle gevallen gewoon met de normale bezetting plaatsnemen in de huurauto. 

Reisinformatie Italië

Bestemming Italie / nationaliteit Nederland

Inreisvereisten

Coronavirus: De inschrijving is gedeeltelijk mogelijk. Reizigers uit de volgende lijst kunnen zich aanmelden: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto. Alleen reizigers uit de landencategorieën A, B, C en D van de gekoppelde lijst hebben momenteel recht op toegang tot het land. Doorslaggevend is het verblijf in de laatste 14 dagen vóór de binnenkomst.

Er zij echter op gewezen dat het reizen binnen het land momenteel aan beperkingen is onderworpen en dat de toegang derhalve kan worden geweigerd indien de eindbestemming van de reizigers in een andere regio ligt dan de plaats van binnenkomst. Bovendien kunnen te allen tijde op korte termijn inreisverboden voor afzonderlijke regio's worden opgelegd. Reizigers moeten daarom in elk geval tijdig voor het begin van hun reis bij hun bevoegde missie in het buitenland nagaan of hun reis kan doorgaan zoals gepland.

Reizigers die voor het begin van de reis buiten de toegestane landen zijn geweest, moeten quarantainemaatregelen of weigering van toegang verwachten. Dit betreft de laatste 14 dagen voor de invoer.

Reizen binnen het land:

Reizen binnen het land is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk.

- Binnen het land zijn de regio's en autonome provincies ingedeeld op basis van hun besmettingsgraad (wit, geel, oranje en rood). - Reizen tussen witte en gele zones is mogelijk, terwijl voor oranje en rode zones beperkingen gelden. - De indeling in categorieën en nadere informatie over de maatregelen die in elk geval van toepassing zijn, zijn te vinden op de volgende link: [http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5367&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto.] - Voor het gebruik van het openbaar vervoer in Italië is een bewijs van inenting of herstel vereist.
Quarantainemaatregelen:

Bij binnenkomst worden quarantainemaatregelen van maximaal 5 dagen toegepast. Deze zijn geldig tot nader order.

- Dit geldt voor niet-gevaccineerde reizigers uit de landencategorieën D en C in de hierboven gelinkte lijst. - Reizigers in quarantaine moeten de plaatselijke gezondheidsautoriteiten van hun binnenkomst op de hoogte stellen. https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/menuAChiRivolgersiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&area=nuovoCoronavirus&menu=CovidInfoline (https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/menuAChiRivolgersiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&area=nuovoCoronavirus&menu=CovidInfoline). - Reizigers moeten na afloop van de quarantaine opnieuw een antigeentest ondergaan.
Belangrijk bij binnenkomst:

Een negatieve COVID-19 test is vereist.

- Dit moet een maximaal 48 uur oude PCR-test of een maximaal 24 uur oude antigeentest zijn. - Het testresultaat moet in het Engels, Italiaans, Frans of Spaans worden weergegeven. - Bewijs van het digitale COVID-certificaat van de EU wordt aanvaard. - Testen is niet verplicht voor kinderen jonger dan 6 jaar. - Reizigers moeten zich ook binnen 48 uur na aankomst laten registreren bij de plaatselijke Italiaanse gezondheidsdienst (zie https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi) (https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi)) . COVID-19 tests worden ter plaatse uitgevoerd. - Deze worden op willekeurige basis gedaan. - Niet-gevaccineerde reizigers uit landen van categorie C en D worden getest nadat hun isolatieperiode is verstreken. Een inschrijvingsformulier/gezondheidsformulier is vereist. U vindt het formulier op de volgende link: https://app.euplf.eu. - Er wordt een QR code gegenereerd die reizigers moeten tonen. - De papieren versie van het formulier wordt nu alleen geaccepteerd als online-inschrijving om technische redenen niet mogelijk is. - U kunt het papieren formulier vinden op de volgende link: [https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html.] Gezondheidscontroles moeten bij aankomst worden verwacht. Problemen kunnen zich voordoen als reizigers ziektesymptomen vertonen. Getroffen reizigers moeten quarantainemaatregelen of inreisverboden verwachten. Als reizigers tijdens hun reis positief testen op het coronavirus, moeten ze verwachten dat er verdere maatregelen worden genomen.


Sicilië
Naast bovengenoemde maatregelen wordt bij binnenkomst op Sicilië uit bepaalde landen, waaronder Duitsland, altijd een COVID-test uitgevoerd. Dit geldt ook voor eerder verblijf in de betrokken landen in de laatste 14 dagen voor binnenkomst. Wegens de huidige onstabiele situatie wordt u verzocht bij uw bevoegde missie in het buitenland inlichtingen in te winnen over de betrokken landen.
Advies voor gevaccineerde of herstellende reizigers:

- Reizigers uit de landencategorieën C en D die kunnen aantonen dat zij volledig tegen COVID-19 zijn ingeënt of van de ziekte zijn hersteld, kunnen van de quarantaineverplichting worden vrijgesteld. Daartoe moeten zij een bewijs van inenting of genezing overleggen dat aan de volgende eisen voldoet: [https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto.] - Minderjarigen kunnen ook van de quarantaineverplichting worden vrijgesteld als zij niet volledig tegen de ziekte zijn ingeënt en niet van de ziekte zijn hersteld. Voorwaarde hiervoor is dat zij reizen in het gezelschap van hun ouders die volledig zijn ingeënt of van de ziekte zijn hersteld.
Doorgang:

Doorvoer is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk. De doorreis vanuit de EU/Schengen-landen is tot 36 uur onbeperkt indien van particulier vervoer gebruik wordt gemaakt. Reizigers die met het openbaar vervoer reizen, dienen de voorschriften bij de desbetreffende vervoersmaatschappij te controleren.

Belangrijk op de plaats van bestemming:

Er zullen beperkingen zijn op het openbare leven. Deze zijn tot nader order van toepassing. Regionale verschillen binnen het land kunnen zich te allen tijde voordoen.

- Er komen strengere beperkingen en ook sluitingen van bepaalde plaatsen binnen de rode zones van het land. De indeling en nadere informatie over de respectieve maatregelen zijn te vinden op de volgende link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5367&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5367&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto). - Bovendien is een "groen paspoort", een bewijs van test-, vaccinatie- of herstelstatus, vereist voor de toegang tot sommige openbare en overdekte voorzieningen. De meeste inrichtingen eisen nu echter een bewijs van vaccinatie of herstel. - Noodtoestand: ja - Lokale avondklok: ja * nachtelijk - Hotels/vakantieverblijven: open met beperkingen * de 2G regel is van toepassing - Restaurants/Cafés: open met beperkingen - Bars: open met beperkingen - Clubs: gesloten - Winkels: open - Musea/bezienswaardigheden: gedeeltelijk open - Bioscopen/theaters: open met beperkingen - Stranden: open met beperkingen - Openbaar vervoer: beschikbaar met beperkingen - Taxi's: beschikbaar, beperkt tot 2 personen uit verschillende huishoudens, inclusief chauffeur - Particuliere voertuigen: beperkt aantal personen van maximaal 3 personen uit verschillende huishoudens, inclusief chauffeur - Maskeringsplicht: ja * in het openbaar - Minimale afstand: 1.00 Meter - Verbod op montage: ja, van 2 personen - App: https://www.immuni.italia.it (https://www.immuni.italia.it)

Reiswaarschuwing vanwege COVID-19: Vanwege de verspreiding van COVID-19 heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken een reiswaarschuwing afgegeven. Dit geldt vanaf 01.01.2022.

Inreizen is met de volgende documenten mogelijk:
Paspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Kinderpaspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Legitimatiebewijs/Identiteitskaart
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Let er a.u.b. op dat uw reisdocumenten volledig zijn, in goede staat verkeren en over voldoende lege pagina’s beschikken.

Burgers uit het Schengengebied kunnen binnen de lidstaten vrij reizen. Het wordt aangeraden een reisdocument (paspoort/legitimatiebewijs) bij u te hebben. In individuele gevallen en in uitzonderlijke situaties kan er worden gecontroleerd en kan het zijn dat u zich moet legitimeren.


Documenten die gemeld zijn als verloren/gestolen:
Het wordt afgeraden in te reizen met documenten die als verloren/gestolen gemeld zijn. Het kan namelijk voorkomen dat deze in het systeem van de grenscontroleposten nog als verloren/gestolen staan geregistreerd; dit kan ertoe leiden dat het inreizen wordt geweigerd.

Eisen van de luchtvaartmaatschappij:
Win a.u.b. voorafgaand aan de reis informatie in bij uw luchtvaartmaatschappij met betrekking tot de mee te nemen documenten. In sommige gevallen wijken de eisen van de luchtvaartmaatschappijen af van de wettelijke bepalingen.

Minderjarigen hebben een eigen identiteitsbewijs nodig en de toestemming van degene die belast is met het ouderlijk gezag indien ze alleen reizen of door slechts één ouder worden begeleid.
Tevens hebben minderjarige reizigers het volgende nodig:
- Een officieel bekrachtigde verklaring van instemming

Dit geldt voor minderjarigen onder de 15 jaar.

Autohuur in Italië tijdens corona

In Italië geldt een afstandsregel in de huurauto. Wanneer je met een gezin met kinderen reist, heeft dit geen gevolgen. In alle andere gevallen betekent het dat er afstand gehouden moet worden en er daardoor minder personen in de huurauto passen. Hierbij gelden de volgende regels:

- De stoel naast de bestuurder dient altijd vrij te blijven
- Wanneer de passagiers een mondkapje dragen, mogen er 1 tot 2 personen per rij plaatsnemen
- Worden er geen mondkapjes gedragen, dan is slechts 1 persoon per rij toegestaan
Dit betekent dus dat in een huurauto met 5 zitplaatsen maximaal 3 personen mogen plaatsnemen.

Reisinformatie Griekenland

Bestemming Griekenland / nationaliteit Nederland

Inreisvereisten

Coronavirus: De inschrijving is gedeeltelijk mogelijk. Reizigers uit de volgende lijst kunnen zich aanmelden: https://travel.gov.gr/#/. Reizigers moeten binnenkomen vanuit een land op de gekoppelde lijst en moeten ook ingezetene zijn van het betrokken land of kunnen aantonen dat zij daar permanent verblijven, bijvoorbeeld door middel van een verblijfsvergunning. Bovendien is binnenkomst momenteel alleen mogelijk via bepaalde grensovergangen, die u ook kunt vinden onder de vermelde link.

Reizigers die voor het begin van de reis buiten de toegestane landen zijn gebleven, moeten er rekening mee houden dat hun de toegang wordt geweigerd. Dit betreft de laatste 14 dagen voor de invoer.

Reizen binnen het land:

Reizen binnen het land is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk.

- Reizen op het vasteland en ook naar de eilanden is mogelijk. Voor interregionale binnenlandse reizen is echter een certificaat vereist van volledige vaccinatie, herstel van COVID-19 of een negatieve test. De precieze vereisten kunt u hier lezen: https://travel.gov.gr/#/ (https://travel.gov.gr/#/). - De volgende gezondheidsverklaring moet worden ingevuld indien reizigers per veerboot tussen de eilanden en het vasteland reizen: https://sea.travel.gov.gr/#/ (https://sea.travel.gov.gr/#/). - Reizigers dienen bij hun luchtvaartmaatschappij of veerbootmaatschappij na te vragen of er mogelijke variaties of verdere vereisten zijn.
Quarantainemaatregelen:

Bij binnenkomst worden quarantainemaatregelen toegepast. Deze gelden tot nader order.
Quarantainemaatregelen kunnen van toepassing zijn op reizigers uit bepaalde landen. Een lijst van landen is te vinden op de volgende link: https://travel.gov.gr/#/ (https://travel.gov.gr/#/).

Belangrijk bij binnenkomst:

Een negatieve COVID-19 test is vereist.

- De test moet zijn uitgevoerd met de PCR-methode en mag niet ouder zijn dan 72 uur. In de tussentijd wordt een negatieve antigeentest van niet meer dan 24 uur oud ook aanvaard, maar niet door reizigers uit Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Zambia en Zimbabwe. Het testresultaat moet afkomstig zijn van een erkend laboratorium en moet in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Grieks, Spaans of Russisch zijn opgesteld. De volledige naam moet overeenstemmen met de naam in het paspoort of een ander erkend reisdocument. - Het wordt aanbevolen het nummer van het paspoort of de identiteitskaart in het testresultaat op te nemen. - Kinderen jonger dan 5 jaar zijn vrijgesteld van testen. - Reizigers die geen geschikt testresultaat kunnen voorleggen, zullen aan quarantainemaatregelen worden onderworpen of de toegang zal worden geweigerd. COVID-19 tests worden ter plaatse uitgevoerd. Dit gebeurt op willekeurige basis, afhankelijk van de QR-code, en in principe ook bij binnenkomst uit bepaalde landen, waarover u zich moet informeren bij uw bevoegde missie in het buitenland. De test is gratis. Een inschrijvingsformulier/gezondheidsformulier is vereist. U vindt het formulier op de volgende link: https://travel.gov.gr/#/. - Dit is het "Passenger Locator Form" waarmee reizigers zich moeten aanmelden. - Het formulier moet voor vertrek worden ingevuld. - Elke reiziger, met uitzondering van kinderen, moet een afzonderlijk formulier invullen. Dit is met name het geval wanneer reizigers niet tot hetzelfde huishouden behoren. - Na succesvolle registratie ontvangen reizigers een QR-code (meestal op de dag van aankomst), die zij bij binnenkomst in elektronische of geprinte vorm moeten tonen. Wie geen code kan tonen, krijgt een boete. - Reizigers die per veerboot aankomen, moeten ook een informatieformulier invullen dat zij van de veerbootmaatschappij ontvangen. - Sommige luchtvaartmaatschappijen eisen ook een "Passenger Locator Form" van alle passagiers voor vertrek. Gezondheidscontroles moeten bij aankomst worden verwacht. Problemen kunnen zich voordoen als reizigers ziektesymptomen vertonen. Getroffen reizigers moeten quarantainemaatregelen of inreisverboden verwachten. Als reizigers tijdens hun reis positief testen op het coronavirus, moeten ze verwachten dat er verdere maatregelen worden genomen. Maskers zijn verplicht aan de grensovergangen.
Doorgang:

Doorvoer is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk. Er zullen beperkingen zijn bij sommige grensovergangen. Voor meer informatie, zie: https://travel.gov.gr/#/ (https://travel.gov.gr/#/).

Belangrijk op de plaats van bestemming:

Er zullen beperkingen zijn op het openbare leven. Deze zijn tot nader order van toepassing. Regionale verschillen binnen het land kunnen zich te allen tijde voordoen. Griekenland heeft verschillende zones afgekondigd, afhankelijk van de besmettingssituatie, met beperkingen van uiteenlopende strengheid: https://covid19.gov.gr/covid-map. (https://covid19.gov.gr/covid-map.) Toegang tot sommige openbare voorzieningen wordt alleen verleend op vertoon van een bewijs van vaccinatie, testen of herstel. Bovendien kunnen bepaalde openbare inrichtingen alleen worden betreden op vertoon van een bewijs van inenting of genezing. Het bewijs van vaccinatie, herstel of testen moet worden geleverd via een app of een certificaat met een QR-code.

- Vergrendeling: gedeeltelijk - Lokale avondklok: ja - nachtelijk - Hotels/vakantieverblijven: open met beperkingen - Restaurants/Cafés: open met beperkingen - Bars: open met beperkingen - Clubs: open met beperkingen - Winkels: open met beperkingen - Musea/Monumenten: open met beperkingen - Bioscopen/theaters: open met beperkingen - Stranden: open - Kerken: open met beperkingen - Openbaar vervoer: beschikbaar - Taxi's: beschikbaar, beperkt tot 3 personen - Maskeringsplicht: ja * in het openbaar - Minimale afstand: ja - moeten worden nageleefd - Verbod op montage: ja (tot nader order)

Reiswaarschuwing vanwege COVID-19: Vanwege de verspreiding van COVID-19 heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken een reiswaarschuwing afgegeven.

Inreizen is met de volgende documenten mogelijk:
Paspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Kinderpaspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Legitimatiebewijs/Identiteitskaart
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Let er a.u.b. op dat uw reisdocumenten volledig zijn, in goede staat verkeren en over voldoende lege pagina’s beschikken.

Burgers uit het Schengengebied kunnen binnen de lidstaten vrij reizen. Het wordt aangeraden een reisdocument (paspoort/legitimatiebewijs) bij u te hebben. In individuele gevallen en in uitzonderlijke situaties kan er worden gecontroleerd en kan het zijn dat u zich moet legitimeren.


Documenten die gemeld zijn als verloren/gestolen:
Het wordt afgeraden in te reizen met documenten die als verloren/gestolen gemeld zijn. Het kan namelijk voorkomen dat deze in het systeem van de grenscontroleposten nog als verloren/gestolen staan geregistreerd; dit kan ertoe leiden dat het inreizen wordt geweigerd.

Eisen van de luchtvaartmaatschappij:
Win a.u.b. voorafgaand aan de reis informatie in bij uw luchtvaartmaatschappij met betrekking tot de mee te nemen documenten. In sommige gevallen wijken de eisen van de luchtvaartmaatschappijen af van de wettelijke bepalingen.

Minderjarigen hebben een eigen identiteitsbewijs nodig en de toestemming van degene die belast is met het ouderlijk gezag indien ze alleen reizen of door slechts één ouder worden begeleid.
Tevens hebben minderjarige reizigers het volgende nodig:
- Een officieel gecertificeerde toestemmingsverklaring (alleen voor minderjarigen die alleen reizen)

Autohuur in Griekenland tijdens corona

In Griekenland gelden op dit moment de volgende regels:

- Voertuig tot 5 zitplaatsen: 1 bestuurder + 4 passagiers
- Voertuig tot 7 zitplaatsen: 1 bestuurder + 5 passagiers
- Voertuig tot 9 zitplaatsen: 1 bestuurder + 7 passagiers

Reisinformatie Portugal

Bestemming Portugal / nationaliteit Nederland

Inreisvereisten

Coronavirus: De inschrijving is gedeeltelijk mogelijk. Reizigers uit de volgende lijst kunnen zich aanmelden: https://imigrante.sef.pt/en/covid-19/faqs/#1621260487902-d902626b-0431.

Reizigers die voor het begin van de reis buiten de toegestane landen zijn geweest, moeten quarantainemaatregelen of weigering van toegang verwachten. Dit betreft de laatste 14 dagen voor de invoer.

Reizen binnen het land:

Reizen binnen het land is toegestaan. Voor lucht- en zeereizen kan echter een digitaal COVID-certificaat of een gelijkwaardig bewijs worden gevraagd.

Quarantainemaatregelen:

Bij binnenkomst worden quarantainemaatregelen van maximaal 14 dagen toegepast. Deze zijn geldig tot nader order.

- Quarantaine geldt voor eerdere verblijven in Zuid-Afrika, Botswana, Eswatini , Lesotho, Namibië, Zimbabwe of Mozambique. - Quarantaine kan binnenlands zijn of in door de overheid toegewezen accommodatie. - Reizigers die in quarantaine moeten, moeten ook het volgende formulier invullen: https://travel.sef.pt/Forms/Default.aspx (https://travel.sef.pt/Forms/Default.aspx).
Belangrijk bij binnenkomst:

Een negatieve COVID-19 test is vereist.

- Alle reizigers moeten een negatieve nucleïnezuuramplificatietest, bijvoorbeeld met de PCR-methode, of een negatieve antigeentest ondergaan om Portugal binnen te komen. - De PCR-test mag bij vertrek niet ouder zijn dan 72 uur en de antigeentest niet ouder dan 48 uur. - Het digitale COVID-certificaat van de EU wordt erkend. - Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van de testplicht. Een inschrijvingsformulier/gezondheidsformulier is vereist. U vindt het formulier op de volgende link: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card. Dit geldt voor alle luchtreizigers. Gezondheidscontroles moeten bij aankomst worden verwacht. Problemen kunnen zich voordoen als reizigers ziektesymptomen vertonen. Getroffen reizigers moeten quarantainemaatregelen of inreisverboden verwachten. Als reizigers tijdens hun reis positief testen op het coronavirus, moeten ze verwachten dat er verdere maatregelen worden genomen. Maskers zijn verplicht aan de grensovergangen.

Madeira
- Reizigers naar Madeira moeten een gezondheidsverklaring overleggen. Het desbetreffende onlineformulier moet binnen 12 tot 48 uur voor de binnenkomst worden ingevuld: https://madeirasafe.com/#/login (https://madeirasafe.com/#/login). - Reizigers moeten een negatieve PCR-test van niet meer dan 72 uur of een negatieve antigeentest van niet meer dan 48 uur kunnen overleggen. - Indien zij daartoe niet in staat zijn, moeten zij ter plaatse worden getest en het resultaat in zelfgekozen isolement afwachten. Dit geldt echter alleen voor reizigers met een rechtstreekse vlucht naar Madeira; in geval van een tussenlanding op het vasteland moet vooraf een negatieve test worden overgelegd. - Reizigers die na een tussenstop op het vasteland naar Madeira willen reizen, kunnen op het vasteland al gratis op COVID-19 worden getest. Daartoe moet onder meer het vliegticket voor de verdere reis worden overgelegd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten. - Voor reizen van Madeira naar Porto Santo is ook een negatieve snelle antigeentest van ten hoogste 48 uur oud vereist, alsmede de verklaring van binnenkomst. - Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testen. - Testcertificaten moeten in het Engels worden bijgevoegd en afgedrukt. Zij moeten ook van tevoren worden ingediend via de app https://madeirasafe.com (https://madeirasafe.com/#/). - Het digitale COVID-certificaat van de EU wordt aanvaard als bewijs.

Azoren
- Reizigers naar de Azoren moeten een gezondheidsverklaring overleggen. Het formulier moet 72 uur voor de intocht online worden ingevuld: https://mysafeazores.com/. (https://mysafeazores.com/.) Het formulier moet ook worden ingevuld voor reizen tussen de eilanden. - Voor toegang tot de Azoren moeten reizigers een negatieve PCR-test hebben, niet ouder dan 72 uur, of een negatieve antigeentest, niet ouder dan 48 uur. - Het testresultaat moet ter validatie worden geupload na het invullen van de vragenlijst. - Reizigers die van het vasteland of Madeira komen, kunnen zich ook bij aankomst laten testen en de uitslag in zelfgekozen afzondering afwachten. Deze optie is echter niet beschikbaar voor internationale inzendingen. - Reizigers die naar de Azoren willen reizen na een eerder verblijf op het vasteland kunnen zich reeds op het vasteland gratis op COVID-19 laten testen. Daartoe moet onder meer het vliegticket voor de verdere reis worden overgelegd. Neem voor nadere informatie contact op met de bevoegde autoriteiten. - Afhankelijk van de risicoclassificatie op de afzonderlijke eilanden, kunnen ook tests vereist zijn voor reizen tussen de eilanden. Voor meer informatie, zie de volgende link: https://www.visitazores.com/en/restrictions (https://www.visitazores.com/en/restrictions). - Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van de testplicht. - Het digitale COVID-certificaat van de EU zal als bewijs worden aanvaard. - Cruises zijn weer mogelijk, maar walverlof zal alleen worden toegestaan als onderdeel van georganiseerde groepsexcursies.
Advies voor gevaccineerde of herstellende reizigers:

Vasteland
- Gevaccineerde en herstelde personen kunnen worden vrijgesteld van de testverplichting. - Daartoe moeten zij een bewijs van inenting of herstel overleggen dat aan de volgende eisen voldoet: https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal (https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal) - Opgelet: Vanaf 01.12.2021 tot waarschijnlijk 09.02.2022 is vrijstelling van verplichte keuring niet meer mogelijk.

Madeira
- Gevaccineerde en herstelde personen kunnen zichzelf vrijstellen van verplichte tests. - De bijbehorende medische certificaten moeten in het Engels worden ingediend, afgedrukt en ook via de app madeirasafe.com. - Welke vaccinatie- en herstelcertificaten worden erkend, is te vinden op de volgende link: http://www.visitmadeira.pt/de-de/nutzliche-info/corona-virus-(covid-19)/informatie-covid-19. (http://www.visitmadeira.pt/de-de/nutzliche-info/corona-virus-(covid-19)/informatie-covid-19.)
Doorgang:

Doorvoer is tot nader order slechts gedeeltelijk mogelijk. Informeer bij uw luchtvaartmaatschappij naar de vereiste maatregelen. Transitpassagiers moeten ook verplicht worden getest.

Belangrijk op de plaats van bestemming:

Er zullen beperkingen zijn op het openbare leven. Deze zijn tot nader order van toepassing. Regionale verschillen binnen het land kunnen zich te allen tijde voordoen. Om sommige openbare instellingen te bezoeken, is een digitaal COVID-certificaat van de EU of een negatief testcertificaat vereist. In sommige gevallen wordt het bewijs van vaccinatie of genezing alleen erkend in combinatie met een negatieve test. Een overzicht van de huidige maatregelen is te vinden op de volgende link: https://covid19estamoson.gov.pt/lista-de-concelhos-nivel-de-risco/ (https://covid19estamoson.gov.pt/lista-de-concelhos-nivel-de-risco/.).

- Noodtoestand: ja - Lokale avondklok: ja - nachtelijk - Hotels/vakantieverblijven: open - Restaurants/Cafés: open met beperkingen - Bars: open met beperkingen - Clubs: open met beperkingen - Winkels: open met beperkingen - Musea/Monumenten: open met beperkingen - Bioscopen/theaters: open met beperkingen - Stranden: open met beperkingen * de bezoekersbelasting en de geldende regels op specifieke stranden kunnen worden gecontroleerd op de volgende link: https://infopraia.apambiente.pt/rules/ (https://infopraia.apambiente.pt/rules/) - Kerken: open met beperkingen - Openbaar vervoer: beschikbaar - Maskeringsplicht: ja * in openbaar vervoer, evenementenruimtes en winkels met een groot oppervlak - vanaf 01.12.2021 in alle openbare binnenruimten - gedeeltelijk ook buiten - Minimale afstand: 2.00 Meter - Verbod op montage: gedeeltelijk - App: https://apps.apple.com/de/app/id1519479652 (https://apps.apple.com/de/app/id1519479652)

Reiswaarschuwing vanwege COVID-19: Vanwege de verspreiding van COVID-19 heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken een reiswaarschuwing afgegeven. Dit zal van toepassing zijn vanaf 25.12.2021.

Inreizen is met de volgende documenten mogelijk:
Paspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Noodpaspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Kinderpaspoort
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Legitimatiebewijs/Identiteitskaart
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Voorlopig legitimatiebewijs
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Let er a.u.b. op dat uw reisdocumenten volledig zijn, in goede staat verkeren en over voldoende lege pagina’s beschikken.

Burgers uit het Schengengebied kunnen binnen de lidstaten vrij reizen. Het wordt aangeraden een reisdocument (paspoort/legitimatiebewijs) bij u te hebben. In individuele gevallen en in uitzonderlijke situaties kan er worden gecontroleerd en kan het zijn dat u zich moet legitimeren.


Minderjarigen:
Minderjarigen hebben een eigen identiteitsbewijs nodig en moeten kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben van degene die belast is met het ouderlijk gezag indien ze alleen reizen of door slechts één ouder worden begeleid.

Documenten die gemeld zijn als verloren/gestolen:
Het wordt afgeraden in te reizen met documenten die als verloren/gestolen gemeld zijn. Het kan namelijk voorkomen dat deze in het systeem van de grenscontroleposten nog als verloren/gestolen staan geregistreerd; dit kan ertoe leiden dat het inreizen wordt geweigerd.

Eisen van de luchtvaartmaatschappij:
Win a.u.b. voorafgaand aan de reis informatie in bij uw luchtvaartmaatschappij met betrekking tot de mee te nemen documenten. In sommige gevallen wijken de eisen van de luchtvaartmaatschappijen af van de wettelijke bepalingen.

Autohuur in Portugal tijdens corona

Reis je niet met je eigen gezin? Dan is het dragen van een mondkapje in de huurauto verplicht. In de huurauto hoeft geen afstand gehouden te worden. Je kunt in alle gevallen gewoon met de normale bezetting plaatsnemen in de huurauto.