Gegevensbescherming bij abonnement op nieuwsbrief

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bestaan twee mogelijkheden om u op onze kosteloze nieuwsbrief te abonneren. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoerscherm aan ons overgedragen.

Verplicht veld bij aanmelding via de website of in het boekingsproces (automatisch)
• E-mailadres

Bij de aanmelding worden de volgende gegevens opgeslagen:
• Abonneenummer
• IP-adres van de gebruiker
• Herkomst van de registratie
• Datum en tijdstip van aanmelding
• Datum en tijdstip van toestemming voor de Double Opt-In
• Tekst aanmelding (toestemmingstekst)
• Status van de aanmelding

Bij de afmelding
• Datum van afmelding

Voor de gegevensverwerking wordt uw toestemming middels een Double Opt-In procedure verkregen en wordt verwezen naar deze privacyverklaring.

Nieuwsbrief tracking
In onze nieuwsbrief zijn zogenaamde trackingpixels geïntegreerd. Daarmee wordt het voor ons mogelijk een statistische analyse van het succes of falen van onze reclameuitingen te maken. Met behulp van de trackingpixels komen wij te weten of en wanneer een e-mail werd geopend en welke links in de e-mail werden geopend.
Informatie over de verzending en de statistische analyse van de nieuwsbrieven worden niet met derden gedeeld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het optimaliseren van de nieuwsbrief.

Aanvullend worden hiervoor gebruikersgegevens opgeslagen:
• Datum van laatste verzending
• Tijdstip van opening van de e-mail
• Laatste klik op een link
• Conversie
• IP-adres

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens na uw aanmelding voor de nieuwsbrief is artikel 6 lid 1 sub a van AVG (toestemming).

De wettelijke basis voor de verwerking van de aanvullende gegevens is artikel 6 lid 1 sub f van AVG juncto artikel 5 lid 2 van AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die betrekking hebben op tracking is artikel 6
lid 1 sub f van AVG.

Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van het e-mailadres van de gebruiker dient ervoor dat de nieuwsbrief kan worden bezorgd. Indien u uw aanspreektitel en naam geeft, gebruiken wij die om onze communicatie te personaliseren. Andere in het kader van de aanmelding opgeslagen gegevens dienen ervoor dat de gegeven toestemming kan worden aangetoond, alsmede om misbruik van diensten of van het gebruikte e-mailadres te verhinderen.

De via de trackingpixels verkregen persoonsgegevens worden geanalyseerd teneinde de toezending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter op uw interesses af te stemmen. Hierin ligt ook ons legitiem belang.

Duur van de gegevensopslag
Na intrekking van de toestemming worden de gegevens gewist voor zover ze niet hoeven te worden bewaard ter wille van de aantoonbaarheid. E-mailadressen worden om redenen van aantoonbaarheid als geblokkeerde gegevens opgeslagen op een blacklist, waar wij geen inzage in hebben.

Mogelijkheden tot bezwaar maken en verwijdering
Via een link in de nieuwsbrief kunt u uw e-mailadres, aanspreektitel en voor- en achternaam op ieder gewenst moment wijzigen.

De toestemming van het abonnement van de nieuwsbrief kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken. Voor dit doel bevindt zich in iedere nieuwsbrief een afmeldlink.

Terug naar de privacy verklaring